Jste zderegion

region


region

Nový svazek Středočeského vlastivědného sborníku

Středočeský vlastivědný sborník. Muzeum a součastnost.           Řada společenskovědní, svazek 34, 2016 

    

Únorové knižní novinky v regionu

                             

TEPER, Jiří. Staré říkanky české. Nymburk: Ivan Ulrych                                                    - Nakladatelství Vega-L, 2016. 45 stran. ISBN 978-80-88072-22-5 ·              barevné ilustrace

 

            

KUČERA, Zdeněk. Staré mapy středního Polabí.                                                 První vydání. Olomouc: Agentura Rubico, s.r.o., 2016. 1 atlas (64 stran).            ISBN 978-80-7346-201-7 přibližně 110 barevných map, ilustrace

ŘEHOUNEK, Jan. Zlatým pruhem Polabí. První vydání. Praha: Regia, 2016. 215 stran. ISBN 978-80-87866-29-0 · ilustrace, portréty

 

PODZIMNÍ KNIŽNÍ NOVINKY REGIONU

                    

    

BYDŽOVSKÝ, Ladislav et al. 90 let chatové osady Jivák: historie a současnost            v obrazech 1926-2016.                                                                                             [Loučeň]: Jívácký osadní klub, 2016.                                                                          44 nečíslovaných stran, 10 nečíslovaných listů barevných fotografických příloh.                                        

  

SLÁDKOVÁ, Zdeňka. Staré umění našich předků.                                                       1. vyd. České Budějovice: Nová Forma, 2012. 78 s.                                               ISBN 978-80-7453-226-9.    

REGIONÁLNÍ PAMÁTKY (NYMBURK)

                                                                                                                  

                                                                                                    

Medailonky významných regionálních literátů

                                                           

Prosinec - současní regionální literáti    

                        

 

REGIONÁLNÍ LITERATURA

Fond regionální literatury je součástí studovny Městské knihovny Nymburk. Obsahuje dokumenty týkající se Nymburska  – města  Nymburk, obcí, významných osobností, událostí, dějin i současného dění v regionu. Dokumenty lze vyhledat v on-line katalogu knihovny. Informace regionálního charakteru a výpůjčky regionální literatury (prezenčně) jsou poskytovány ve studovně.

Fond regionální literatury je průběžně doplňován o nově vydané publikace i dříve vydané dokumenty.

Za regionální dokumenty jsou považovány
•dokumenty pojednávající o historii, geografii a osobnostech regionu
•dokumenty v tomto regionu vydané
•dokumenty regionálními autory zpracované

Za regionální autory bývají zpravidla považováni
•rodáci, i když působili mimo vytyčený region
•dále autoři v regionu literárně působící, ale původem odjinud
•také autoři, kteří sice pocházeli odjinud, ale region tematizovali ve své tvorbě

Regionální fond zahrnuje
•knihy - monografie, ročenky, sborníky, almanachy
•periodikum – Týdeník Nymbursko
•zpravodaje obcí

Regionální databáze
•osobnosti regionu
•analytický popis článků z regionálního tisku

Kontakt

Městská knihovna Nymburk
Palackého tř. 1749
Nymburk 288 02

tel. fax: 325 512 723

E-mailové adresy

Otevírací doba

120 let knihovny

MAPA

Virtuální prohlídka

Napište nám

Facebook

Wifi