Jste zdeArchivářská soutěž 100 let republiky ve fotografiích Nymburka

Archivářská soutěž 100 let republiky ve fotografiích Nymburka


Verze pro tiskSend by email

Městská knihovna Nymburk ve spolupráci s městem Nymburk a Polabským muzeem vyhlašuje archivářskou soutěž 

100 let republiky ve fotografiích Nymburka o

a) n e j z a j í m a v ě j š í 

b) n e j p o u t a v ě j š í 

c) n e j v ý s t i ž n ě j š í

historickou fotografii města Nymburka a života Nymburáků v posledním století.

Dále jsou předmětem soutěže i filmy, plakety, medaile, pamětní listy a jiné archiválie. Soutěž má uzávěrku 30. dubna a bude završena stejnojmennou výstavou v prostorách knihovny. Kromě výherních archiválií bude výstava prezentovat také soubor historických fotografií z archivu Vlastivědného muzea Nymburk (pobočky Polabského muzea), který připravil skvělý archivář, "odvěký" muzejní pracovník a pamětník František Sýkora.

Vyhlášení výsledků soutěže a vernisáž proběhne v pondělí 4. června v 18 hodin. Během vernisáže budete mít možnost zhlédnout vzácné historické filmy z archivu nymburského patriota a sběratele Miloslava Hlavsy. 

Soutěžní archiválie

- označte popiskem KDE, KDY, KDO/CO

- doručte osobně, mailem či poštou na adresu knihovny

(každý soutěžící může soutěžit s nejvýše pěti archiváliemi)

V porotě soutěže zasedne ředitelka Městské knihovny Nymburk Helena Liptáková, historik a starosta města Nymburk PhDr. Pavel Fojtík, konzervátor a správce sbírky fotografií Vlastivědného muzea Nymburk (pobočky Polabského muzea) František Sýkora a fotograf, patriot a nakladatel regionální literatury Jan Řehounek.

„Šorda veze po Kameňáku rudou hvězdu do sběrny“, na sklonku roku 1989, Nymburk; autor fotografie: Vladimír Kvíz

 

Pravidla soutěže:

- soutěžním předmětem může být fotografie, film, plaketa, medaile, pamětní list, cenný dokument či jiná archiválie vztahující se k městu Nymburku a životu jeho občanů za posledních 100 let

- každý soutěžící předmět musí být označen smysluplným popiskem: KDE, KDY, KDO/CO

- jeden soutěžící může soutěžit nanejvýš s 5 soutěžními předměty

- soutěžící je starší 18 let (nezletilí soutěží s asistencí zákonného zástupce)

- rozměrnější či atypické soutěžní předměty mohou být do soutěže přijaty pouze se souhlasem vyhlašovatele

- vyhlašovatel si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže předmět poškozený, nečistý či pohoršujícího obsahu

- soutěžící bezplatně poskytne soutěžní předměty (či jejich digitální kopie) k vystavení na stejnojmenné výstavě

- vyhlašovatel nese za vystavené předměty hmotnou odpovědnost a zavazuje se je po skončení soutěže soutěžícímu vrátit

- soutěžící dodržuje pravidla soutěže

Kontakt

Městská knihovna Nymburk
Palackého tř. 1749
Nymburk 288 02

tel. fax: 325 512 723

E-mailové adresy

Otevírací doba

120 let knihovny

MAPA

Virtuální prohlídka

Napište nám

Facebook

Wifi