Jste zdeKnihovna v březnu ...

Knihovna v březnu ...


Verze pro tiskSend by email


BŘEZNOVÁ SOBOTA, kdy máme pro vás otevřeno 3. 3. od 9 do 11 hod.
(otevřeno: dospělé oddělení, čítárna a internet
)

Výstava

od 1. do 29. března          Březen měsíc knihy
Základní umělecká škola B. M. Černohorského

Přednášky

úterý 
13. března                         Variabilita cvičení a sportovní výživa
17 hodin
                           Jitka Rýdlová, instruktorka fitness
                                           Eva Riegerová, výživová poradkyně

 

úterý 6. března              Jiří Grygar – Život ve vesmíru
17 hod.                      Málokterá vědecká otázka budí tolik emocí, jako právě úvaha o možnosti existence života ve vesmíru. Naši předkové byli na počátku novověku přesvědčeni, že nebeská tělesa, zejména Slunce, Měsíc, Venuše a Mars, jsou obydlena, takže život ve vesmíru je zcela běžný. Teprve pokrok astronomických pozorování v průběhu první poloviny XX. století tento optimismus rychle ochladil. Laická veřejnost se ovšem stále nechává balamutit zprávami o jevech UFO a dávných návštěvách mimozemšťanů. Setkání s Jiřím Grygarem, předním českým astronomem a astrofyzikem, významným popularizátorem vědy v oblasti astronomie. Vstupné 50 Kč.

 

čtvrtek
15. března                         Lovy skvostů temné oblohy

17 hodin                            Petr Horálek
Hvězdná obloha nabízí i při letmém pohledu tolik skvostů. Není to jen Mléčná dráha nebo objekty vzdáleného nebe. Jsou to i jevy, s nimiž se na příměstské obloze můžeme prakticky rozloučit. Co je to fenomén „tmavé oblohy za městem“? Proč cestovat na Kanárské ostrovy, do Chile nebo Tichomoří? I to se na přednášce prokládané autentickými fotografiemi autora dozvíte.  Petr se v profesním i volném čase věnuje popularizaci astronomie, především prostřednictvím populárních astronomických článků. Byl hostem pořadu Karla Šípa Všechnopárty. Petr je rovněž úspěšný astro-fotograf. Vstupné 30 Kč.

 

pondělí
26. března                      Nymburk čte Bibli

od 12 do 16 hod.          Bible byla v minulosti úzce spojena s nadějí, vzděláním a morálními hodnotami našeho národa. O Velikonocích si opět budeme připomínat tyto hodnoty, na kterých stojí naše civilizace. Ve 12 hodin proběhne slavnostní zahájení před Městskou knihovnou v Nymburce za přítomnosti starosty města Nymburk PhDr. Pavlem Fojtíkem. Do veřejného čtení Bible se může zapojit každý příchozí. Přijďte se zapojit i vy.

 

Úterý
27. března                Vlastimil Vondruška
17 hodin
                   Vlastimil Vondruška, historik a jeden z nejprodávanějších českých spisovatelů, představí svou tvorbu v Nymburce.
Vlastimil Vondruška o svém pořadu Oldřich z Chlumu - román a skutečnost: “Vyprávění o tom, jak jsem se jako historik dostal k psaní beletrie, o životě spisovatele a také   o zásadách tvorby historické beletrie. Přiblížím historické prameny, které jsou k dispozici a jak se dají používat. Pokusím se také naznačit, jak na jejich základě přichází autorská inspirace. Na postavě Oldřicha z Chlumu rozebírám principy středověkého soudnictví a ve společnosti panoše Oty pak milostný život našich předků. Vyprávěním se prolínají nejen odborné informace z dějin, ale i zábavné historky ze života." Vstupné 50 Kč.

 

Archivářská soutěž

100 let republiky ve fotografiích Nymburka

o   a) n e j z a j í m a v ě j š í ,   b) n e j p o u t a v ě j š í,   c) n e j v ý s t i ž n ě j š í  historickou fotografii města Nymburka a života Nymburáků v posledním století. Uzávěrka soutěže je 30. dubna.

Letní cvičiště Tělocvičné jednoty Sokol Nymburk na Remanenci, které vzniklo v roce 1922 na pozemcích získaných při regulaci Labe, první polovina 20. let 20. století, archiv Polabského muzea.

Soutěž bude završena stejnojmennou výstavou v prostorách knihovny.

 


 Knihovna dětem

pátek                              
16. března                        Jak se žilo holkám a klukům za socialismu

8:15 a 10:00 hod.             Jak lidé nakupovali, co směli a nesměli říkat, s čím si dříve děti hrály a jak trávili kluci a holky volný čas, jak to bylo s knížkami, novinami, televizí a rozhlasem nebo proč se sbírala mandelinka bramborová?  Čeká vás komiksová exkurze do mládí dnešních babiček a dědečků. Těšit se můžete na dobové předměty a zábavné pracovní listy, které žáky přenesou v čase do dob (ne)dávno minulých. Program vychází z knihy Obrázky z moderních československých dějin (1945 – 1989) autora Jiřího Černého a ilustrátora Lukáše Fibricha. Vstupné 20 Kč.

pátek
23. března                         Noc s Andersenem
od 18 hodin                      Pohádková noc pro čtenáře knihovny plná soutěžení, čtení, tvoření, hádanek, hostů a různých aktivit, kdy o překvapení není nouze. Přihlášky k vyzvednutí v dětském oddělení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská knihovna Nymburk
Palackého tř. 1749
Nymburk 288 02

tel. fax: 325 512 723

E-mailové adresy

Otevírací doba

120 let knihovny

MAPA

Virtuální prohlídka

Napište nám

Facebook

Wifi