Jste zdeZásady půjčování zvukových záznamů

Zásady půjčování zvukových záznamů


Verze pro tiskSend by email

Na základě uzavřené kolektivní licenční smlouvy o půjčování zvukových záznamů zachycujících autorská díla, umělecké výkony výkonných umělců a jiné zvuky mezi Národní knihovnou ČR a kolektivními správci autorských práv OSA, DILIA a INTERGRAM se nově zakoupený zvukový záznam půjčuje domů až po devítiměsíční ochranné lhůtě.

Zvukové záznamy se půjčují v informačním oddělení knihovny.

Uživatelem tohoto oddělení se stává pouze ten, který:

- je vlastníkem čtenářského průkazu Městské knihovny Nymburk a má zaplacený  čtenářský
  poplatek na příslušné období
- podepíše prohlášení o dodržování zákona č. 247/90 Sb. o ochraně autorských práv
- na požádání předloží knihovnici průkaz totožnosti k ověření osobních údajů

Výpůjční lhůta:

30 dní 

Najednou lze půjčit maximálně 5 CD, čtenáři do 15 let pouze 1 CD.

Sankční poplatky:

- uživatel je povinen dodržovat výpůjční dobu
- uživatel je povinen chránit vypůjčený zvukový záznam před ztrátou nebo poškozením
- půjčený zvukový záznam nesmí půjčovat jiným osobám
- zjistí-li, že půjčený zvukový záznam je poškozený, je povinen ihned na poškození  upozornit knihovnici. Pokud tak neučiní, zodpovídá za poškození zjištěné při vracení.
- při znehodnocení nosiče zvuku je tato částka ve výši původní ceny + 50,- Kč  manipulační poplatek
- při poškození celého obalu 15,- Kč

Upomínky:

1. upomínka:   5,- Kč za CD + poštovné
2. upomínka: 10,- Kč za CD + poštovné
3. upomínka: 15,- Kč za CD + poštovné
4. upomínka: 20,- Kč za CD + poštovné

 

 

 

 

 

Štítky

Kontakt

Městská knihovna Nymburk
Palackého tř. 1749
Nymburk 288 02

tel. fax: 325 512 723

E-mailové adresy

Otevírací doba

120 let knihovny

MAPA

Virtuální prohlídka

Napište nám

Facebook

Wifi