Knihovna v prosinci ... sticky icon

Výstava

od soboty 3. do čtvrtka 29. prosince                MĚSTO S MÚZOU
Výtvarné sdružení Jana Dědiny                                     

Přednášky a jiné akce

pondělí
12. prosince                   Křest nové knihy Jiřího Tepera
18 hodin                       
Nymburský básník Jiří Teper pokřtí svou novou knihu „Staré říkanky české“ s originálními ilustracemi Jiřího Wintera Neprakty v hale knihovny. Křtu se zúčastní výtvarníkova manželka paní Daniela Pavlatová.

                           Písně v dobách dobrých i zlých
Pravidelná setkání s povídáním o vybraných biblických Žalmech. Po výkladu bude následovat společná diskuse o morálních tématech společnosti. Setkání bude vedeno nymburskými duchovními. Každé druhé úterý v měsíci.

úterý
13. prosince                      Žalm  24
v 17 hodin
Výklad Jan Kohout, farář Církve československé husitské

Akce

od čtvrtka 1. do čtvrtka 22. prosince     
Průkazka do knihovny jako vánoční dárek

Darujte svým blízkým průkazku do knihovny na půl roku zdarma. Co všechno můžete s průkazkou získat? Půjčování knih a časopisů ve všech odděleních knihovny, půjčování cd a přístup k internetu.

Knihovna dětem

pondělí
5. prosince                     Vypravěč Martin Hak v knihovně
9 hodin                          Vyberte si pohádku

Jde o živé vyprávění klasické pohádky. Vypravěč dává divákům vybrat jednu ze tří nabízených. Vybraná pak opravdu zazní s „celou parádou“. Inscenace je vhodná pro diváky od 7 let a v mnoha variantách pro kohokoliv přes dospělé až po dědečky a babičky. Vypravěč se drží známého sledu událostí, nejedná se o bláznivé verze, apod. Jeho otázky, komentáře a způsob vykreslení jednotlivých obrazů děje však otevírají divákům nečekaný vhled do „známého příběhu“.. Vstupné 30 Kč.

10 hodin                        Africké povídačky

Inscenace zpravidla tří samostatných příběhů, inspirovaných motivy z různých bajek, pohádek, legend, fantastických i skutečných příběhů, jež mají své kořeny v africké kultuře mnoha různých zemí. Společná je jim v Evropě nezvyklá dávka syrovosti. Je opravdu správné říkat za všech okolností pravdu? Jak se pozná moudré rozhodnutí od rozumného? Co se stane, když lenoch vládne mocným silám? Co opravdu potřebujeme, když chceme někoho potěšit? Inscenace je vždy přizpůsobena konkrétnímu publiku všelikého věku od 7 let. Vstupné 30 Kč.

11 hodin                        Velrybí doupě

"Příběhy z ledových plání, tvrdé jako zmrzlé maso, vypečené jako tulení tuk a poučné jak rána medvědí tlapou." Inscenace je živým vyprávěním o životě za polárním kruhem. Obecenstvo uvidí několik příběhů o lidech a jiných tvorech z ledových plání severu, svist ledových krystalů po bílé pláni, zazní i eskymácká píseň. Naší kultuře obvykle cizí animální syrovost Gróňanů je v příbězích živě spojená s jejich „jemnou duší“, touhou po spravedlnosti, důvtipem, humorem a vypravěč je průvodcem na výletě mezi ně. Vstupné 30 Kč.

 

pondělí
5. prosince     Čertovské půjčování
Od 13 hodin   Přijďte si do knihovny půjčit knížku od samotné čertice. Můžete v knihovně strávit jedno netradiční odpoledne plné čertovských soutěží, hádanek a tvoření. Těší se na vás dvě hodné čertice.

čtvrtek
8. prosince                        Jak být holkou/klukem?
10,30 hodin                       Auditorium ZŠ Komenského Nymburk

LiStOVáNí.cz: Jak být holkou/klukem aneb Vše, co jste chtěli vědět o pubertě a báli jste se Googlit (James Dawson + Hayley Longová)

Účinkují Věra Hollá a Lukáš Hejlík

Jak může být člověk za borce a představovat si, že někoho sbalí, když má obličej samý beďar a chlupy mu rostou na místech, kde by podle něj neměly vůbec růst? Být holkou je skvělý. Ale někdy taky praštěný, zvláštní a nepochopitelný. Naštěstí jsou tu necenzurované avšak vřelé a inteligentní knihy učitelů Jamese Dawsona a Hayley Longové, které kluky i holky s naprostou otevřeností provedou pubertou, nástrahami společenské džungle, sexu i partnerství. A to bez vytáček a se vším všudy.         K prodeji knihy každý titul 180 Kč / obě knihy celkem 350 Kč. Vstupné 40 Kč.

 

Každý den v čase adventu              Adventní výtvarné tvoření
Od úterý od 6. prosince                   Kreativní tvořivá dílna pro děti
do čtvrtka 22. prosince            
Každý den během adventních dnů v otevírací době knihovny si můžete přijít do knihovny vyrobit vánoční překvapení. Každý týden budeme tvořit jiné vánoční překvapení.                

Medailonky významných regionálních literátů sticky icon

   Prosinec           

                - současní regionální literáti    

      

 

  Listopad - Bufka, Vilém   

 

                   

 

KNIHOVNA PŘEJE

VŠEM SVÝM ČTENÁŘŮM PŘÍJEMNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY PROŽITÉ MEZI SVÝMI BLÍZKÝMI A HODNĚ ZDRAVÍ DO NOVÉHO ROKU.

KNIHOVNA BUDE UZAVŘENA V DOBĚ VÁNOC
V PÁTEK 23.  A V PÁTEK 30.12.
NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍME I MEZI SVÁTKY
V ÚTERÝ 27. A VE ČTVRTEK 29. PROSINCE 2016.

Akademie celoživotního vzdělávání - přednášky

KAPITOLY Z ČESKÝCH DĚJIN

Cyklus přednášek zaměřených na život a dílo Karla IV. a historii našeho regionu
Čtvrtek
24. listopadu                                      Čtyři manželky Karla IV.
17 hodin                                            
Přednáší prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.,  česká historička působící v Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vstupné na jednotlivé přednášky 40 Kč

PODZIMNÍ KNIŽNÍ NOVINKY REGIONU

                    

    

BYDŽOVSKÝ, Ladislav et al. 90 let chatové osady Jivák: historie a současnost            v obrazech 1926-2016.                                                                                             [Loučeň]: Jívácký osadní klub, 2016.                                                                          44 nečíslovaných stran, 10 nečíslovaných listů barevných fotografických příloh.                                        

  

SLÁDKOVÁ, Zdeňka. Staré umění našich předků.                                                       1. vyd. České Budějovice: Nová Forma, 2012. 78 s.                                               ISBN 978-80-7453-226-9.    

FriendlyVox u nás v knihovně

Ozvučený portál FriendlyVox představuje unikátní řešení zpřístupňující informační a komunikační služby bez nutnosti užití zraku.

FriendlyVox byl vytvořen s ohledem na specifické potřeby zrakově postižených osob, pro ovládání portálu tak stačí pouze klávesnice a všechny potřebné informace jsou předávány hlasovým výstupem. Nedílnou součástí FriendlyVox je nápověda, díky které portál snadno zvládnou i méně zkušení uživatelé.
Vyzkoušejte v naší studovně .....

KNIHA DO VLAKU

     Na českých nádražích se začaly objevovat regály s knihami. Cestující si mohou knížky půjčit na jízdu vlakem a vrátit je pak do podobné knihovničky v cílové stanici nebo vrátit zpět. Do projektu Kniha do vlaku se zapojilo mnoho knihoven v celé republice s cílem rozšiřovat čtenářství a také dát druhou šanci knihám, které by jinak skončily ve sběru. Vše funguje na principu „vezmi knihu, vrať knihu“, nemusí být stejná. Do knihovničky je dovoleno umístit libovolné knihy, pokud po obsahové stránce odpovídají obecnému vkusu.

Nymburská knihovna spouští projekt Kniha do vlaku v lednu 2016 a umístila regál s knihami na nymburském nádraží, knihy bude dle potřeby doplňovat. Regál ozdobily svými kresbami děti ze Základní umělecké školy     v Nymburce.

Knihu do vlaku si můžete půjčit na nádraží zdarma a o svých pocitech, spokojenosti nebo připomínkách nás můžete informovat.

Video z nádraží

VRÁTIT KNIHY NIKDY NEBYLO TAK SNADNÉ!!!

Z Grantu Středočeského kraje jsme pořídili BIBLIOBOX,do kterého můžete vracet knížky mimo otevírací hodiny knihovny. Nový bibliobox naleznete na chodníku před vchodem do knihovny.

Kontakt

Městská knihovna Nymburk
Palackého tř. 1749
Nymburk 288 02

tel. fax: 325 512 723

E-mailové adresy

Otevírací doba

120 let knihovny

MAPA

Virtuální prohlídka

Napište nám

Facebook

Wifi