Literární kabinet

Literární kabinet                               SEZNAM LITERATURY KABINETU

Městská knihovna Nymburk otevřela Literární kabinet dne 4.9.1999, jehož posláním je sběratelská a archivářská činnost vztahující se nejen na dílo Bohumila Hrabala, ale také na veškeré počiny, které na motiv či v souvztažnosti s jedinečnou osobou Bohumila Hrabala vznikly. Pozornost je rovněž věnována autorům z okruhu přátel Bohumila Hrabala, lidem, kteří se tvůrčím způsobem zřejmě dotýkali jeho života.

Badatelé mají k dispozici kompletní životopisné informace o Bohumilu Hrabalovi a jeho rodině, jeho bibliografii, informace o filmových a televizních adaptacích jeho děl, rešerše časopiseckých článků a videokazety filmů (Skřivánci na niti, Perličky na dně, Slavnosti sněženek, Ostře sledované vlaky, Postřižiny, Příliš hlučná samota, Něžný barbar).

Letošní novinkou je vzácný exemplář Hrabalova textu vydaného samizdatem, který nám velkoryse zapůjčila samizdatová knihovna Libri Prohibiti – badatelům je v kabinetu prezenčně k dispozici.