Literární kabinet

Literární kabinet                               SEZNAM LITERATURY KABINETU

Městská knihovna Nymburk otevřela Literární kabinet dne 4.9.1999, jehož posláním je sběratelská a archivářská činnost vztahující se nejen na dílo Bohumila Hrabala, ale také na veškeré počiny, které na motiv či v souvztažnosti s jedinečnou osobou Bohumila Hrabala vznikly. Pozornost je rovněž věnována autorům z okruhu přátel Bohumila Hrabala, lidem, kteří se tvůrčím způsobem zřejmě dotýkali jeho života.

Badatelé mají k dispozici kompletní životopisné informace o Bohumilu Hrabalovi a jeho rodině, jeho bibliografii, informace o filmových a televizních adaptacích jeho děl, rešerše časopiseckých článků a videokazety filmů (Skřivánci na niti, Perličky na dně, Slavnosti sněženek, Ostře sledované vlaky, Postřižiny, Příliš hlučná samota, Něžný barbar).

Letošní novinkou je vzácný exemplář Hrabalova textu vydaného samizdatem, který nám velkoryse zapůjčila samizdatová knihovna Libri Prohibiti – badatelům je v kabinetu prezenčně k dispozici.

Novinky Literárního kabinetu leden 2020

 
Pelán anjAnglický překlad úspěšné přehledové studie o celku díla Bohumila Hrabala. Původně určeno pro italské souborné vydání díla BH, jak prozrazuje autorův důsledně komparativní přístup zasazující Hrabala do kontextu evropské a světové literatury. Přesná a originální charakteristika vývoje spisovatelova stylu v jednotlivých dílech je ideálním "úvodem do Hrabala" pro začátečníky i pokročilé. Knihu doprovází fotografická příloha "portrétů" BH a jeho světa, přeložil a detailní bibliografií dostupných překladů BH do angličtiny doprovodil David Short.
 
Pelán, Jiří. Bohumil Hrabal: a full-length portrait. First English edition. Prague: Karolinum Press, 2019. 138 stran. Modern Czech classics. ISBN 978-80-246-3909-3.

 

 

 

  Novinky Literárního kabinetu prosinec 2019

 

"Literární žurnalistika" je Hrabalův termín, který sám razil pro texty svého posledního tvůrčího období. Několikastránkové glosy stavu vlastní duše i politické a společenské situace, ať už v podobě neadresných úvah, hovorů s kocourem Cassiem či neodeslaných dopisů autorově pozdní múze April Giffordové, již překřtil na "Dubenku", vycházely pravidelně jako aktuální sešitová vydání v nakladatelství Pražská imaginace a později jako několik knižních výborů. Tento souborný svazek je zároveň doplněn bohatým faktografickým materiálem - rejstříkem, poznámkami, prologem vydavatele i četnými citacemi kritik.

Hrabal, Bohumil. Pojízdná zpovědnice: literární žurnalistika. Vydání první. Praha: Mladá fronta, 2018. 466 stran. Spisy; 7. ISBN 978-80-204-3510-1.

 

Sborník prací věnovaných Bohumilu Hrabalovi nazvaný Hledání proluk chce být příspěvkem k diskusi o „fenoménu Hrabal“, jenž i přes bohatou literaturu předmětu stále provokuje k hledání nových hodnot a objevování nových kontextů. K účasti na publikaci (a předchozí konferenci s panelovou diskusí překladatelů konanou v roce 2014 ve Varšavě) byli pozváni zástupci všech polských bohemistických pracovišť (J. Baluch, J. Zarek, A. Gawarecka, J. Czaplińska, J. Królak, J. Goszczyńska, K. Ćwiek-Rogalska, A. Kaczorowski, D. Bielec, W. Soliński), v jejichž odborném zájmu má dílo Bohumila Hrabala přední místo, a také čeští literární vědci a historici (J. Pelán, J. Češka, T. Kubíček). K autorům sborníku se řadí i dvě znalkyně a zároveň překladatelky Hrabalova díla z Itálie a ze Španělska (A. Cosentino a M. Zgustová).

Goszczyńska, Joanna, ed. Hledání proluk: Bohumil Hrabal - analýzy a interpretace. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. 185 stran. ISBN 978-80-246-4405-9.

 

 

 

Koláž rozhovorů, fotografií, dopisů i vzpomínek na Bohumila Hrabala a Jiřího Koláře je nejen mozaikou humoru a poetických obrazů, ale i galerií toho, co se v domácím i exilovém kulturním prostoru v minulém století odehrávalo. Kniha zábavným způsobem naznačuje zřejmé příbuzenství vizuální a verbální poezie obou básníků. Jejich prostorem bez hranic tak procházejí Miloš Forman i Jiří Menzel, Pavel Tigrid i Joska Skalník, Meda Mládková a Jiří Stivín, Jindřich Chalupecký a Josef Hiršal, Václav Havel i Jiří Mucha a mnozí další.

 

 

Kynčl, Jaroslav John. Na přelomu časů: klovající orel & zesurovělý pierot. Praha: Galén, [2019], ©2019. 199 stran. ISBN 978-80-7492-429-3.

 

Novinky Literárního kabinetu září 2019

 

  • Češka, Jakub, ed. et al. Schizofrenická historiografie: literatura Bohumila Hrabala v krátkém 20. století. Vydání první. Dolní Břežany: Scriptorium, 2019. 227 stran. ISBN 978-80-88013-79-2.

 

  • Long, Dong. Na zdraví, Hrabale!. Překlad Zuzana Li. Praha: Verzone, 2018. 162 stran. Xin. ISBN 978-80-87971-21-5.

 

  • BIELASZEWSKI, Franciszek A. Tak, panowie, idę umrzeć : o Hrabalu i piwoszach. Wyd. 1. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2003. 123 s. ISBN 83-7384-002-8 il.