Region

Ve fondu REGION jsou soustředěny dokumenty týkající se Nymburska, jeho historie i současnosti, významných osobností, událostí i běžného života. Fond je čtenářům k dispozici (pouze prezenčně) v rámci studovny.

Vymezení regionu

Zdroj: Český statistiký úřad, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xs/nymburk_s_nazvy_obci_barevne

 

Regionální osobnosti

 

• rodáci (i když působili mimo vytyčený region)
• autoři v regionu literárně působící, ale původem odjinud
• autoři, kteří sice pocházeli odjinud, ale region tematizovali ve své tvorbě

 

 

 

 

 

Regionální literatura

(z francouzského régional = krajový, oblastní) 1. běžném pojetí všechna literární díla, v nichž se výrazným způsobem obráží autorův vztah k určitému kraji, k jeho zvláštnostem společenským, kulturním i jazykovým, k jeho etnické i přírodní osobitosti. 2. v užším smyslu literatura, která slouží specifickým kulturním potřebám určité krajové oblasti a spoluvytváří místní kulturní život. (Slovník literární teorie, Praha:Československý spisovatel 1984, s. 312)

• dokumenty pojednávající o historii a geografii regionu
• dokumenty pojednávající o osobnostech regionu - ČESTNÍ OBČANÉ, OCENĚNÍ OBČANÉ
• dokumenty v tomto regionu vydané
• dokumenty regionálními autory zpracované

 

Obsáhlý fond MKN čítá několik set regionálních monografií, z nichž mezi nejvzácnější či nejzajímavější jednoznačně patří kronikářské práce Františka Kulhánka - Královské město Nymburk v mnoha variacích (vydané roku1910 či 1911) aj., různá vydání souborů karikatur Nymburáků Hanuše Bohmana či archiválie vztahující se k pivovaru, Hlaholu a dalšímu činorodému nymburskému spolkovému životu.

Vybrané monografie, které naleznete v našem fondu, jsou volně přístupné přes digitalní knihovnu Kramerius. Jedná se o tyto tituly:

 

                                           

 

 

Regionální periodika

 

(Kaplanka)   
https://spolecnost-pratel-nymburka.webnode.cz/

Karlovy listy    
http://www.charliescoffeegarden.cz/

Kostomlatské noviny           
http://www.kostomlaty-obec.cz/kostomlatske-noviny/ms-1789/p1=1789

Kulturní měsíčník města Nymburk            
http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=3 HYPERLINK "http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=3&zobraz=kulturni-mesicnik"& HYPERLINK "http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=3&zobraz=kulturni-mesicnik"zobraz=kulturni-mesicnik

Listy města Lysá nad Labem a okolí                      
https://mestolysa.cz/cz/listy

Milovické echo        
http://www.hradistko-kersko.cz/obec-249/obecni-noviny/

MKN zpravodaj       
http://www.knihovna-nbk.cz/  

Novinky obce Hradištko – Kersko  
http://www.hradistko-kersko.cz/obec-249/obecni-noviny/

Noviny Lesního ateliéru Kuba       
http://www.lesniatelierkuba.cz

Nymburský deník    
https://nymbursky.denik.cz/

Nymburský pábitel 
http://www.knihovna-nbk.cz/index.php?o=23

Nymburský zpravodaj         
http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?zobraz=nymbursky-zpravodaj HYPERLINK "http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?zobraz=nymbursky-zpravodaj&sekce=1"& HYPERLINK "http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?zobraz=nymbursky-zpravodaj&sekce=1"sekce=1

(Občasník Rotaract Clubu Poděbrady)          
https://rotaract2240.org/podebrady/cs/press/obcasnik/

Poděbradské noviny 
https://podebradskenoviny.cz/

Pravý domácí časopis                      
https://pravydomaci.cz/

Raflet            
http://www.zs-raf.cz/?t=447

Sadské noviny                      
https://www.mesto-sadska.cz/prakticke-informace/sadske-noviny/

Svatojiřský les         
http://www.svatojirskyles-mas.cz/

Týdeník Nymbursko            
https://nymbursky.denik.cz/