100 let republiky ve fotografiích Nymburka sticky icon

ARCHIVÁŘSKÁ SOUTĚŽ    

o   a) n e j z a j í m a v ě j š í ,   b) n e j p o u t a v ě j š í,   c) n e j v ý s t i ž n ě j š í  historickou fotografii města Nymburka a života Nymburáků v posledním století. Uzávěrka 30. dubna.

Letní cvičiště Tělocvičné jednoty Sokol Nymburk na Remanenci. Vzniklo v roce 1922 na pozemcích, které byly získány při regulaci Labe. Cvičiště disponovalo velkou venkovní plochou, letní tělocvičnou a plovárnou. Na ploše cvičiště u tělocvičny se nacházela víceúčelová rampa zachycená na naší fotografii.

Knihovna v březnu ... sticky icon


BŘEZNOVÁ SOBOTA, kdy máme pro vás otevřeno 3. 3. od 9 do 11 hod.
(otevřeno: dospělé oddělení, čítárna a internet
)

Výstava

od 1. do 29. března          Březen měsíc knihy
Základní umělecká škola B. M. Černohorského

Přednášky

úterý 
13. března                         Variabilita cvičení a sportovní výživa
17 hodin
                           Jitka Rýdlová, instruktorka fitness
                                           Eva Riegerová, výživová poradkyně

 

úterý 6. března              Jiří Grygar – Život ve vesmíru
17 hod.                      Málokterá vědecká otázka budí tolik emocí, jako právě úvaha o možnosti existence života ve vesmíru. Naši předkové byli na počátku novověku přesvědčeni, že nebeská tělesa, zejména Slunce, Měsíc, Venuše a Mars, jsou obydlena, takže život ve vesmíru je zcela běžný. Teprve pokrok astronomických pozorování v průběhu první poloviny XX. století tento optimismus rychle ochladil. Laická veřejnost se ovšem stále nechává balamutit zprávami o jevech UFO a dávných návštěvách mimozemšťanů. Setkání s Jiřím Grygarem, předním českým astronomem a astrofyzikem, významným popularizátorem vědy v oblasti astronomie. Vstupné 50 Kč.

 

čtvrtek
15. března                         Lovy skvostů temné oblohy

17 hodin                            Petr Horálek
Hvězdná obloha nabízí i při letmém pohledu tolik skvostů. Není to jen Mléčná dráha nebo objekty vzdáleného nebe. Jsou to i jevy, s nimiž se na příměstské obloze můžeme prakticky rozloučit. Co je to fenomén „tmavé oblohy za městem“? Proč cestovat na Kanárské ostrovy, do Chile nebo Tichomoří? I to se na přednášce prokládané autentickými fotografiemi autora dozvíte.  Petr se v profesním i volném čase věnuje popularizaci astronomie, především prostřednictvím populárních astronomických článků. Byl hostem pořadu Karla Šípa Všechnopárty. Petr je rovněž úspěšný astro-fotograf. Vstupné 30 Kč.

 

pondělí
26. března                      Nymburk čte Bibli

od 12 do 16 hod.          Bible byla v minulosti úzce spojena s nadějí, vzděláním a morálními hodnotami našeho národa. O Velikonocích si opět budeme připomínat tyto hodnoty, na kterých stojí naše civilizace. Ve 12 hodin proběhne slavnostní zahájení před Městskou knihovnou v Nymburce za přítomnosti starosty města Nymburk PhDr. Pavlem Fojtíkem. Do veřejného čtení Bible se může zapojit každý příchozí. Přijďte se zapojit i vy.

 

Úterý
27. března                Vlastimil Vondruška
17 hodin
                   Vlastimil Vondruška, historik a jeden z nejprodávanějších českých spisovatelů, představí svou tvorbu v Nymburce.
Vlastimil Vondruška o svém pořadu Oldřich z Chlumu - román a skutečnost: “Vyprávění o tom, jak jsem se jako historik dostal k psaní beletrie, o životě spisovatele a také   o zásadách tvorby historické beletrie. Přiblížím historické prameny, které jsou k dispozici a jak se dají používat. Pokusím se také naznačit, jak na jejich základě přichází autorská inspirace. Na postavě Oldřicha z Chlumu rozebírám principy středověkého soudnictví a ve společnosti panoše Oty pak milostný život našich předků. Vyprávěním se prolínají nejen odborné informace z dějin, ale i zábavné historky ze života." Vstupné 50 Kč.

 

Archivářská soutěž

100 let republiky ve fotografiích Nymburka

o   a) n e j z a j í m a v ě j š í ,   b) n e j p o u t a v ě j š í,   c) n e j v ý s t i ž n ě j š í  historickou fotografii města Nymburka a života Nymburáků v posledním století. Uzávěrka soutěže je 30. dubna.

Letní cvičiště Tělocvičné jednoty Sokol Nymburk na Remanenci, které vzniklo v roce 1922 na pozemcích získaných při regulaci Labe, první polovina 20. let 20. století, archiv Polabského muzea.

Soutěž bude završena stejnojmennou výstavou v prostorách knihovny.

Archivářská soutěž 100 let republiky ve fotografiích Nymburka sticky icon

Městská knihovna Nymburk ve spolupráci s městem Nymburk a Polabským muzeem vyhlašuje archivářskou soutěž 

100 let republiky ve fotografiích Nymburka o

a) n e j z a j í m a v ě j š í 

b) n e j p o u t a v ě j š í 

c) n e j v ý s t i ž n ě j š í

historickou fotografii města Nymburka a života Nymburáků v posledním století.

ČTU SI ... sticky icon

Fotografická, výtvarná a literární soutěž

Každý má místo, kde rád čte. Každý má způsob, jak rád čte.  Všude kolem nás jsou místa, která vybízejí ke čtení, jen je potřeba je objevit. Někdo si dokáže číst uprostřed davu, jiný potřebuje nerušené prostředí. A právě tento čtenářský pohled knihovnu zajímá.

Městská knihovna Nymburk vyhlašuje výtvarnou, fotografickou a literární soutěž s cílem zachytit jakoukoliv osobu (nebo osoby) na jakémkoliv místě, jak čte (čtou). Tématem literární práce může být vše, co souvisí se čtením. Proč vás čtení baví, kde všude rádi čtete, kdy nejradši čtete, jak rádi čtete…
Soutěž probíhá od prosince 2017 do konce února 2018. Své výtvarné práce můžete přinést rovnou do knihovny. Fotografie a literární práce můžete posílat prostřednictvím e-mailu na tuto adresu: knihovna@knihovna-nbk.cz nebo je dodat do knihovny. Všechny obrázky vystavíme v knihovně. Nejlepší práce oceníme!

 

 

 

 

Virtuální univerzita třetího věku

ETIKA JAKO VÝCHODISKO Z KRIZE SPOLEČNOSTI

CESTOVÁNÍ — CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI

ČTENÁŘ ROKU 2017 - ČTENÁŘSKÁ BABIČKA

BABIČKA je fenomén české literatury a v roce 2017 oceňují české knihovny  právě své nejlepší čtenářské babičky. Podle Boženy Němcové je BABIČKA moudrá, laskavá, starostlivá žena, která nám nejen pomáhá vychovávat děti, ale stává se i rádkyní širokém uokolí. V českých knihovnách známe ale také BABIČKU DRSŇAČKU Davida Walliamse, která ráda hraje scrabble, je mezinárodní lupičkou šperků a má v plánu ukrást dokonce korunovační klenoty! Lowe Shirley popsala ve své knize BABIČKU 21. STOLETÍ jako ženu na vrcholu své kariéry, která žije bohatým společenským životem, sportuje, cestuje a věnuje se svým koníčkům.

          

NEJLEPŠÍ BABIČKA NYMBURSKÉ KNIHOVNY JE HANA TREJBALOVÁ. 
Je velkou čtenářkou knihovny, účastní se většiny akcí knihovny, je pilnou studentkou virtuální univerzity třetího věku, navštěvuje knihovnu se svými vnoučaty a chodí s nimi na většinu dětských akcí. Je aktivní, šmrncovní, milá, vtipná a stále usměvavá dáma s chutí stále se sebevzdělávat. Ve čtvrtek 9. března dostala ocenění z rukou paní ředitelky a našeho vzácného hosta Michaela Žantovského. Podle vnoučat a dcery: My bychom naši babičku nikomu nedali! I my jsme rádi, že ji máme, protože je naprosto skvělá. )

VRÁTIT KNIHY NIKDY NEBYLO TAK SNADNÉ!!!

Z Grantu Středočeského kraje jsme pořídili BIBLIOBOX,do kterého můžete vracet knížky mimo otevírací hodiny knihovny. Nový bibliobox naleznete na chodníku před vchodem do knihovny.

Kontakt

Městská knihovna Nymburk
Palackého tř. 1749
Nymburk 288 02

tel. fax: 325 512 723

E-mailové adresy

Otevírací doba

120 let knihovny

MAPA

Virtuální prohlídka

Napište nám

Facebook

Wifi